intim.bg сайт за безплатни обяви 

Този сайт съдържа изображения и съдържание, насочени към възрастна аудитория и е достъпно само за лица, които са достигнали пълната възраст на страната, от която използват сайта.

Рекламодателите трябва да отговарят на нашите възрастови стандарти, както и съдържанието в техните реклами.

Интим.бг има политика на нулева толерантност към детска порнография и непълнлетни лица, които се опитват да се рекламират на нашия уебсайт.